Vol 2, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue READ ENTIRE ISSUE AS PDF

Table of Contents

Articles

Ioannis Bellos, Pavlos Maragkoudakis, Evangelos Plantzas, Lampros Korogiannis, Dimitrios Kandiloros, Andreas C. Lazaris
pp.1-4
Anastasios D Papanastasiou, Haralabos Papatheodorou, Natassa Alexandrou, Foteini Zafeiropoulou, Michalis Leotsinidis, Maria Repanti, Helen Papadaki
pp.5-12

Case Studies

Özay Gököz, Çisel Aydın
pp.13-18