Vol 6, No 1 (2020)

Full Issue

View or download the full issue Read in PDF

Table of Contents

Editorials

Anna Batistatou
pp.1-3

Vignettes

Chrisoula D. Scopa, Anna Batistatou
pp.4-7

Reviews

Nikki Assimaki, Dionisios Aninos, Christina Kaprilian, Dimitrios Tranoudakis, Andreas Lazaris, Georgia - Eleni Thomopoulou
pp.8-17
George Karagkounis, Christos Masaoutis, Theodore Argyrakos, Dimitra Rontogianni, George Stranjalis, Damianos Sakas, Dina Tiniakos
pp.18-47
Ioanna Maria Grypari, Nikolaos Drakos, Evangelos Hliopoulos, Pantelis Kraniotis, Thomas Makatsoris, Ioannis Kehagias, Vasiliki Tzelepi
pp.48-56